Giải bài 3 trang 134 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 134 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 3 (trang 134 SGK Toán 4): May một chiếc túi hếtGiải bài 3 trang 134 SGK Toán 4 tiết Luyện tậpm vải. Hỏi may 3 chiếc túi hết mấy mét vải ?

Lời giải:

May 3 chiếc túi hết số vải là:

Giải bài 3 trang 134 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 1x 3 = 2 (m)

Đáp số: 2m vải

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 134 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu