Bài 3 trang 133 sgk địa 9

Xuất bản: 19/10/2018 - Tác giả: Giangdh

Tham khảo biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở ĐB sông Cửu Long so với cả nước trong đáp án bài 3 trang 133 sách giáo khoa Địa lí 9

Mục lục nội dung

Đề bài:

Dựa vào bảng 36.3:

Vẽ biểu đồ cột thể hiện sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Nhận xét.

Bảng 36.3. Sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long (nghìn tấn)

Năm199520002002
Vùng
Đồng bằng sông Cửu Long819,21169,11354,5
Cả nước1584,42250,52647,4

Trả lời bài 3 trang 133 SGK Địa lí 9

Đáp án bài 3 trang 133 sgk địa lí 9

  • Nhận xét:

- Nhìn chung sản lượng thủy cả nước và đồng bằng sông Cửu Long đều tăng liên tục.

  • Sản lượng thủy sản cả nước tăng nhanh từ 1584,4 nghìn tấn (1995) lên 2647,4 nghìn tấn (2002), tăng gấp 1,67 lần.
  • Sản lượng thủy sản đồng bằng sông  Cửu Long tăng từ 819,2 nghìn tấn (1995) lên 1354,5 nghìn tấn (2002), tăng gấp 1,65 lần.

- Sản lượng thủy sản đồng bằng sông Cửu Long luôn chiếm tỉ trọng cao trong tổng sản lượng thủy sản cả nước (trên 50%), năm 1995 thủy sản đồng bằng sông Cửu Long chiếm 51,7% so với cả nước và năm 2002 chiếm 51,2%.

---------------------------

» Truy cập doctailieu.com mỗi ngày để cập nhật đầy đủ đáp án các bài tập liên quan đến vùng ĐB sông Cửu Long (Bài 35 sgk Địa 9) hoặc hướng dẫn giải các dạng bài tập Địa lí lớp 9 khác.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM