Mục lục bài học
Giải SGK Vật Lí Lớp 12

Giải lý lớp 12: Đáp án bài 3 trang 132 SGK vật lý

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 132 sách giáo khoa vật lý lớp 12

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài

Viết công thức tính khoảng vân ?

Hướng dẫn giải

- Khoảng vân i là khoảng cách giữa hai vân sáng, hoặc hai vân tối liên tiếp

- Công thức tính khoảng vân:  Đáp án bài 3 trang 132 sgk lý lớp 12

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải lý lớp 12: Đáp án bài 3 trang 132 SGK vật lý để xem ở dưới đây
Tải về
17/08/2018    16:39 PM
17/08/2018    16:39 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu