Giải bài 3 trang 130 SGK Toán 4 tiết Phép trừ phân số (tiếp theo)

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 130 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phép trừ phân số (tiếp theo).

Bài 3 (trang 130 SGK Toán 4): Trong một công viên cóGiải bài 3 trang 130 SGK Toán 4 tiết Phép trừ phân số (tiếp theo) diện tích đã trồng hoa và cây xanh, trong đóGiải bài 3 trang 130 SGK Toán 4 tiết Phép trừ phân số (tiếp theo) 1diện tích để trồng cây xanh là bao nhiêu phần diện tích của công viên ?

Lời giải:

Diện tích trồng cây xanh chiếm số phần diện tích công viên là:

       Giải bài 3 trang 130 SGK Toán 4 tiết Phép trừ phân số (tiếp theo) 2 (diện tích công viên)

                                                               Đáp số: Giải bài 3 trang 130 SGK Toán 4 tiết Phép trừ phân số (tiếp theo) 4diện tích công viên.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 130 SGK Toán 4 tiết Phép trừ phân số (tiếp theo) để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu