Giải bài 3 trang 129 SGK Toán 4 tiết Phép trừ phân số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 129 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phép trừ phân số.

Bài 3 (trang 129 SGK Toán 4): Tại hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học sinh tỉnh Đồng Tháp bằngGiải bài 3 trang 129 SGK Toán 4 tiết Phép trừ phân sốtổng số huy chương của đoàn đã giành được, còn lại là huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bằng bao nhiêu phần tổng số huy chương mà đoàn đã giành được ?

Lời giải:

Gợi ý: Nếu tổng số huy chương là 19 phần bằng nhau thì số huy chương vàng gồm mấy phần ? (5 phần). Còn lại là số huy chương bạc và đồng gồm mấy phần ? (19 – 5 =14 (phần)) …

Ta có:

Số huy chương bạc và đồng là:

Giải bài 3 trang 129 SGK Toán 4 tiết Phép trừ phân số 1(tổng số huy chương)

Đáp số:Giải bài 3 trang 129 SGK Toán 4 tiết Phép trừ phân số 2tổng số huy chương

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 129 SGK Toán 4 tiết Phép trừ phân số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu