Giải bài 3 trang 128 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 128 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 3 (trang 128 SGK Toán 4): Rút gọn rồi tính :

Giải bài 3 trang 128 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Lời giải:

Giải bài 3 trang 128 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 1

Nói thêm: Khi cộng các phân số nếu rút gọn phân số rồi tính thì có thể thuận lợi hơn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 128 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu