Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số (tiếp theo)

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 127 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phép cộng phân số (tiếp theo).

Bài 3 (trang 127 SGK Toán 4): Một xe ô tô giờ đầu chạy đượcGiải bài 3 trang 127 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số (tiếp theo) quãng đường, giờ thứ hai chạy được Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số (tiếp theo) 1quãng đường. hỏi sau hai giờ ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Giờ đầu:Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số (tiếp theo) 2quãng đường

Giờ sau:Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số (tiếp theo) 4 quãng đường

Cả hai giờ: .... quãng đường?

Giải:

Sau hai giờ ô tô đó chạy được là:

Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số (tiếp theo) 5

Đáp số: Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số (tiếp theo) 6 quãng đường

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 127 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số (tiếp theo) để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu