Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 126 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phép cộng phân số.

Bài 3 (trang 126 SGK Toán 4): Hai ô tô cùng chuyển gạo ở một kho. Ô tô chuyển đượcGiải bài 3 trang 126 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân sốsố gạo trong kho, ô tô thứ hai chuyển đượcGiải bài 3 trang 126 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số 1số gạo trong kho. Hỏi cả hai ô tô chuyển được bao nhiêu số gạo trong kho ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Ô tô 1:Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số 3 số gạo

Ô tô 2:Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số 4 số gạo

Hai ô tô: ... số gạo?

Giải

Hai ô tô chuyển được:

Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số 5(số gạo trong kho)

Đáp số:Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số 6số gạo trong kho

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 4 tiết Phép cộng phân số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu