Giải bài 3 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 124 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập chung phần 2.

Bài 3 (trang 124 SGK Toán 4): Trong các phân sốGiải bài 3 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2phân số nào bằngGiải bài 3 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 1?

Lời giải:

Rút gọn các phân số đã cho, ta có:

Giải bài 3 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 3
+ Các phân số bằng Giải bài 3 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 4là: Giải bài 3 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 5

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 124 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 2 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu