Giải bài 3 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 123 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập chung phần 1.

Bài 3 (trang 123 SGK Toán 4): Viết các phân số theo thứ tự bé đến lớn :

Giải bài 3 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1

Lời giải:

a) Ta có: Giải bài 3 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1 1

Vậy các phân số đã cho sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

         Giải bài 3 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1 2

b) Rút gọn phân số:

 Giải bài 3 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1 3

Vì Giải bài 3 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1 4nên Giải bài 3 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1 5

Vậy các phân số đã cho sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

Giải bài 3 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1 6

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 123 SGK Toán 4 tiết Luyện tập chung phần 1 để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu