Bài 3 trang 123 sgk Địa 9

Xuất bản: 17/10/2018 - Cập nhật: 13/03/2023 - Tác giả: Giangdh

Đáp án bài 3 trang 123 sách giáo khoa Địa lí lớp 9 : Biểu đồ tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với 3 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước

Mục lục nội dung

Đề bài:

Dựa vào bảng 33.3, hãy vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng diện tích, dân số, GDP của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam so với ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước và rút ra nhận xét.

Bảng 33.3.

Diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và ba vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, năm 2002
Tiêu chíDiện tíchDân sốGDP
Vùng(nghìn km2)(triệu người)(nghìn tỉ đồng)
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam28,012,3188,1
Ba vùng kinh tế trọng điểm71,231,3289,5

Trả lời bài 3 trang 123 SGK Địa lí 9

Đáp án bài 3 trang 123 sgk địa lí 9

  • Nhận xét:

- Về diện tích: vùng KTTĐ phía Nam chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng diện tích ba vùng KTTĐ nước ta với 39,3% (chiếm hơn 1/3).

- Về dân số: tương tự, vùng KTTĐ phía Nam cũng chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng số dân của ba vùng KTTĐ nước ta với 39,3% (chiếm hơn 1/3).

- Trong cơ cấu GDP,vùng KTTĐ phía Nam chiếm tỉ trọng lớn nhất, đóng góp hơn ½ trong tổng GDP của ba vùng (65%).

=> Đây là vùng KTTĐ có tiềm lực kinh tế mạnh nhất trong ba vùng KTTĐ, là đầu tàu thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế khu vực phía Nam cũng như cả nước.

--------------------------------------------------------

Xem thêm:

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM