Giải bài 3 trang 122 SGK Toán 4 tiết So sánh hai phân số khác mẫu số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 122 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết So sánh hai phân số khác mẫu số.

Bài 3 (trang 122 SGK Toán 4): Mai ăn Giải bài 3 trang 122 SGK Toán 4 tiết So sánh hai phân số khác mẫu sốcái bánh, Hoa ăn  Giải bài 3 trang 122 SGK Toán 4 tiết So sánh hai phân số khác mẫu số 1cái bánh. Ai ăn nhiều bánh hơn?

Trả lời:

Quy đồng mẫu số hai phân số: Giải bài 3 trang 122 SGK Toán 4 tiết So sánh hai phân số khác mẫu số 3

Vì Giải bài 3 trang 122 SGK Toán 4 tiết So sánh hai phân số khác mẫu số 4nên Hoa là người ăn nhiều bánh hơn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 122 SGK Toán 4 tiết So sánh hai phân số khác mẫu số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu