Lời giải bài 3 trang 120 SGK toán hình học lớp 11

Đáp án bài 3 trang 120 SGK hình học lớp 11 Câu hỏi ôn tập chương III : Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

1. Đề bài

Trong không gian hai đường thẳng không cắt nhau có thể vuông góc với nhau không? Giả sử hai đường thẳng a và b lần lượt có vectơ chỉ phương là véc tơ u
véc tơ v. Khi nào ta có kết luận a và b vuông góc với nhau?

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 3 trang 120

Trong không gian, hai đường thẳng vuông góc với nhau không nhất thiết phải cắt nhau.

Vì vậy hai đường thẳng không cắt nhau vẫn có thể vuông góc với nhau.

Đường thẳng a có vecto chỉ phương véc tơ u

Đường thẳng b có vecto chỉ phương là véc tơ v

a vuông góc với b khi và chỉ khi tích vô hướng của hai vectovéc tơ uvéc tơ v bằng không.

a ⊥ b ⇔ véc tơ u .véc tơ v = 0

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu