Giải bài 3 trang 12 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 12 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 11 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Lời giải đáp án

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất x = 25/11

doctailieu.com
Tải về
18/08/2018    05:38 AM
18/08/2018    05:38 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu