Giải bài 3 trang 12 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 12 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 11 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Lời giải đáp án

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất x = 25/11

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 12 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    05:38 AM
18/08/2018    05:38 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu