Giải bài 3 trang 117 SGK Toán 4 tiết Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 117 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo).

Bài 3 (trang 117 SGK Toán 4): Viết các phấn số lần lượt bằng Giải bài 3 trang 117 SGK Toán 4 tiết Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) và có mẫu số chung là 24.

Lời giải:

Lấy mẫu số chung chia cho từng mẫu số để tìm thương. Sau đó nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thương tương ứng.

Giải bài 3 trang 117 SGK Toán 4 tiết Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 117 SGK Toán 4 tiết Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo) để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu