Giải bài 3 trang 117 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 117 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 3 (trang 117 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số ( theo mẫu) :

Giải bài 3 trang 117 SGK Toán 4 tiết Luyện tập
 

Lời giải:

Muốn quy đồng số ba phân số, ta có thể lấy tử số và mẫu số của từng phân số nhân với tích các mẫu số của hai phấn số kia.

Giải bài 3 trang 117 SGK Toán 4 tiết Luyện tập 1
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 117 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu