Giải bài 3 trang 110 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 110 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 3 (trang 110 SGK Toán 4): Viết mỗi số tự nhiên sau dưới dạng phần số có mẫu số bằng 1.

8; 14; 32; 0; 1.

Lời giải:

Giải bài 3 trang 110 SGK Toán 4 tiết Luyện tập
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 110 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu