Bài 3 trang 11 SGK Toán 8

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 11 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Đề bài

Hãy nêu các bước chủ yếu để giải phương trình trong hai ví dụ trên.

Lời giải đáp án  Bài 3 trang 11 SGK Toán 8

Các bước chủ yếu để giải phương trình trong ví dụ 1:

- Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc

- Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia

- Thu gọn và giải phương trình nhận được

Các bước chủ yếu để giải phương trình trong ví dụ 2:

- Quy đồng mẫu hai vế

- Nhân hai vế với mẫu để khử mẫu

- Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia

- Thu gọn và giải phương trình nhận được

» Bài tiếp theo: Trả lời câu hỏi bài 3 tr 12 SGK toán 7

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 3 trang 11 SGK Toán 8 để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    03:19 AM
18/08/2018    03:19 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu