Bài 3 trang 11 SGK Toán 8

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 11 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2

Đề bài

Hãy nêu các bước chủ yếu để giải phương trình trong hai ví dụ trên.

Lời giải đáp án  Bài 3 trang 11 SGK Toán 8

Các bước chủ yếu để giải phương trình trong ví dụ 1:

- Thực hiện phép tính để bỏ dấu ngoặc

- Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia

- Thu gọn và giải phương trình nhận được

Các bước chủ yếu để giải phương trình trong ví dụ 2:

- Quy đồng mẫu hai vế

- Nhân hai vế với mẫu để khử mẫu

- Chuyển các hạng tử chứa ẩn sang một vế, các hằng số sang vế kia

- Thu gọn và giải phương trình nhận được

» Bài tiếp theo: Trả lời câu hỏi bài 3 tr 12 SGK toán 7

doctailieu.com
Tải về
18/08/2018    03:19 AM
18/08/2018    03:19 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu