Giải bài 3 trang 108 Sách giáo khoa Toán 4

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 108 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phân số và phép chia số tự nhiên.

Bài 3 (trang 108 SGK Toán 4): Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 ( theo mẫu) :

Lời giải:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 108 Sách giáo khoa Toán 4 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu