Giải bài 3 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 107 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Phân số.

Bài 3 (trang 107 SGK Toán 4): Viết các phân số:

a) Hai phần năm;

b) Mười một phần mười hai;

c) Bốn phần chín;

d) Chín phần mười;

e) Năm mươi hai phần tám mươi tư.

Lời giải:

a) Hai phần năm:Giải bài 3 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân sốv

b) Mười một phần mười hai:Giải bài 3 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 1

c) Bốn phần chín:Giải bài 3 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 2

d) Chín phần mười:Giải bài 3 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 3

e) Năm mươi hai phần tám mươi tư:Giải bài 3 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số 4.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 107 SGK Toán 4 tiết Phân số để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu