Giải bài 3 trang 105 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 105 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Luyện tập.

Bài 3 (trang 105 SGK Toán 4): Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b.

Giải bài 3 trang 105 SGK Toán 4 tiết Luyện tập

Công thức tính chu vi P của hình bình hành là.

P (a +b) x 2

(a và b cùng một đơn vị đo)

Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành, biết :

a) a = 8cm; b = 3cm;

b) a= 10dm; b= 5dm.

Lời giải:

Muốn tính chu vi hình bình hành ta lấy tổng độ dài hai cạnh liên tiếp nhân với 2 ( cùng một đơn vị đo).

Đáp án :

a) Nếu a =8 cm; b= 3cm thì P = ( 8 + 3 ) x 2 = 22 cm

b) Nếu a= 10dm ; b= 5dm thì P =( 10 + 5) x 2 = 30dm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 105 SGK Toán 4 tiết Luyện tập để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu