Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 4 tiết Diện tích hình bình hành

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 104 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Diện tích hình bình hành.

Bài 3 (trang 104 SGK Toán 4): Tính diện tích hình bình hành, biết :

a) Độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34cm;

b) Độ dài đáy là 4m, chiều cao là 13dm.

Lời giải:

Đổi ra cùng một đơn vị trước khi tính …

a) Đổi 4dm = 40 cm

Diện tích hình bình hành là:

40 x 34 = 1360 (cm2)

b) Đổi 4m= 40 dm

Diện tích hình bình hành là :

40 x 13 = 520 (dm2)

Đáp số : a) 1360 cm2

b) 520 cm2

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 4 tiết Diện tích hình bình hành để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu