Giải bài 3 trang 103 SGK Toán 4 tiết Hình bình hành

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 103 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Hình bình hành.

Bài 3 (trang 103 SGK Toán 4): Vẽ thêm hai đoạn thẳng để được một hình bình hành.

Giải bài 3 trang 103 SGK Toán 4 tiết Hình bình hành
Giải bài 3 trang 103 SGK Toán 4 tiết Hình bình hành 1
 

Lời giải:

a) Cạnh trên dài 6 ô. Dịch đỉnh A sang phải 6 ô ta được đỉnh D. Nối AD và CD ta có hình bình hành ABCD.

Giải bài 3 trang 103 SGK Toán 4 tiết Hình bình hành 2

b) Cạnh dưới dài 5 ô. Dịch đỉnh snag trái 5 ô ta được đỉnh N. Nối MN và PN ta có hình bình hành MNPQ.

Giải bài 3 trang 103 SGK Toán 4 tiết Hình bình hành 3
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 103 SGK Toán 4 tiết Hình bình hành để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu