Giải bài 3 trang 103 sách giáo khoa Hóa lớp 12

Xuất bản: 26/07/2018 - Tác giả:

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 103 SGK hóa học lớp 12

Đề bài

Để khử hoàn toàn 23,2 gam một oxit kim loại, cần dùng 8,96 lít H2 (đktc). Kim loại đó là:

A. Mg.                   B. Cu.

C. Fe.                    D. Cr.

Hướng dẫn giải

Gọi CTTQ của oxit kim loại là MxOy

PTHH: MxOy + yH2 → xM + yH2O

Tính được :

=> Biện luận tìm x,y, M

Đáp án bài 3 trang 103 sgk hóa học lớp 12

Đáp án bài 3 trang 103 sgk hóa lớp 12

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM