Mục lục bài học
Giải Hóa 9

Đáp án bài 3 trang 101 sách giáo khoa hóa 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 101 SGK hóa học lớp 9

Đề bài

Các nguyên tố trong nhóm I đều là những kim loại mạnh tương tự natri : tác dụng với nước tạo thành dung dịch kiềm và giải phóng hiđro, tác dụng với oxi tạo thành oxit, tác dụng với phi kim khác tạo thành muối ... Viết các phương trình hoá học minh hoạ với kali.

 

Đáp án bài 3 trang 101 sgk hóa lớp 9

Các nguyên tố nhóm IA, chỉ có hóa trị là I trong các hợp chất và có tính chất hóa học tương tự natri.

Đáp án bài 3 trang 101 sgk hóa lớp 9
 

doctailieu.com
Tải về
19/08/2018    14:28 PM
19/08/2018    14:28 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu