Giải bài 3 trang 100 SGK Toán 4 tiết Ki-lô-mét vuông

Hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 100 Sách giáo khoa Toán lớp 4 tiết Ki-lô-mét vuông.

Bài 3 (trang 100 SGK Toán 4): Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3km và chiều rộng 2km. Hỏi diện tích của khu rừng đó bằng bao nhiêu ki-lô-mét vuông?

Lời giải:

Diện tích khu rừng đó là:

3 x 2 = 6 (km2)

Đáp số: 6km2.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 100 SGK Toán 4 tiết Ki-lô-mét vuông để xem ở dưới đây
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu