Mục lục bài học
Giải hóa 12

Bài 3 trang 100 SGK Hóa học 12

Đáp án bài 3 trang 100 sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12 : Sự khác nhau về độ dẫn điện, dẫn nhiệt của các kim loại khác nhau quyết định bởi ...

Đề bài:

Kim loại khác nhau có độ dẫn điện, dẫn nhiệt khác nhau. Sự khác nhau đó được quyết định bởi:

A. Khối lượng riêng khác nhau.

B. Kiểu mạng tinh thể khác nhau.

C. Mật độ electron tự do khác nhau.

D. Mật độ ion dương khác nhau.

Hướng dẫn giải

Xem lại kiến thức về tính chất của kim loại SGK Hóa 12 trang 84:

- Những kim loại khác nhau có tính dẫn điện khác nhau là do mật độ electron tự do của chúng không giống nhau.

- Đốt nóng một đây kim loại, những electron tự do ở đây di chuyển nhanh hơn. Trong quá trình chuyển động, những electron này truyền năng lượng cho các ion dương ở vùng có nhiệt độ thấp hơn, vì vậy kim loại dẫn nhiệt được.

Đáp án bài 3 trang 100 sgk Hóa học lớp 12

Tính dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại gây nên bởi sự có mặt của các electron tự do trong mạng tinh thể.

=> Kim loại có độ dẫn nhiệt, dẫn điện khác nhau quyết định bởi mật độ electron tự do khác nhau

Đáp án C.

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm:

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top