Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 3 trang 10 sgk Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 10 sách giáo khoa Toán 5 tập 1

Bài 3 (trang 10 SGK Toán 5): Một hộp bóng có 1/2 số bóng màu đỏ, 1/3 số bóng màu xanh, còn lại là số bóng màu vàng. Tìm phân số có số bóng màu vàng.

Đáp án: bài 3 trang 10 sgk Toán 5

Số bóng màu vàng là:

Giải bài 3 trang 10 sgk Toán 5
 

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu