Đáp án bài 3 trang 10 sgk sinh học 9

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 10 SGK sinh học lớp 9 về thí nghiệm trên đậu Hà Lan của Menden.

Đề bài: Menden đã giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan như thế nào?

Trả lời:

  • Menden giải thích kết quả thí nghiệm trên đậu Hà Lan là do sự phân li và tổ hợp của các cặp nhân tố di truyền (gen) quy định cặp tính trạng tương phản trong các quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh.

doctailieu.com
Tải về
23/08/2018    22:48 PM
23/08/2018    22:48 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu