Giải bài 3 trang 45 sách giáo khoa Vật lý 7 - Âm học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 45 SGK Vật lý lớp 7. Tổng kết chương 2 Âm hoc.

Câu hỏi

Hãy cho biết âm có thể truyền qua môi trường nào sau đây ?

a) Không khí ;

b) Chân không ;

c) Rắn ;

d) Lỏng.

Phương pháp

Chất rắn, lỏng, khí là những môi trường có thể truyền được âm. Chân không không thể truyền được âm.

Đáp Án

Âm có thể truyền qua các môi trường : 

a) Không khí ;

c) Rắn ;

d) Lỏng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top