Giải bài 3 trang 25 sách giáo khoa Vật lý 7 - Quang học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 25 SGK Vật lý lớp 7. Tổng kết chương 1: Quang học

Câu hỏi

Định luật truyền thẳng của ánh sáng :

Trong môi trường ..... và ....., ánh sáng truyền đi theo .....

Đáp Án

Trong môi trường trong suốt và đồng tính, ánh sáng truyền đi theo đường thẳng.

doctailieu.com
Tải về
Back to top