Giải bài tập 3 trang 91 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 91 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuổi năm hình học.

Đề bài

 Hình 61 cho biết a // b, góc C = 44⁰, góc D = 132⁰. Tính số đo góc COD.

(Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng a và đi qua điểm O).

Phương pháp

- Vẽ đường thẳng xy đi qua O và song song với a.

- Áp dụng tính chất: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 3 trang 91  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Vẽ đường thẳng xy đi qua O và song song với a. Ta có:

Giải bài tập 3 trang 91  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

doctailieu.com
Tải về
16/08/2018    21:00 PM
16/08/2018    21:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu