Giải bài tập 3 trang 91 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 91 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuổi năm hình học.

Đề bài

Hình 61 cho biết a // b, góc C = 44⁰, góc D = 132⁰. Tính số đo góc COD.

(Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng a và đi qua điểm O).

Phương pháp

- Vẽ đường thẳng xy đi qua O và song song với a.

- Áp dụng tính chất: Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau, hai góc trong cùng phía bù nhau.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 3 trang 91  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Vẽ đường thẳng xy đi qua O và song song với a. Ta có:

Giải bài tập 3 trang 91  sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X