Giải bài tập 3 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 89 SGK Toán 7 tập 2. Ôn tập cuối năm đại số.

Đề bài

Từ tỉ lệ thức Giải bài tập 3 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số (a # c, b # ±d) hãy rút ra tỉ lệ thức: Giải bài tập 3 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

 Phương pháp

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Áp dụng tính chất tỉ lệ thức ta có:

Giải bài tập 3 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 3 trang 89 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số để xem ở dưới đây
Tải về
18/08/2018    11:00 AM
18/08/2018    11:00 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu