Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Giải vật lý lớp 11: Đáp án bài 3 trang 78 SGK vật lý

Xem ngay câu trả lời bài 3 trang 78 sách giáo khoa vật lý lớp 11 với tiết học về dòng điện trong kim loại

Bài 3: Điện trở của kim loại thường và siêu dẫn khác nhau như thế nào?

Trả lời

Điện trở của kim loại thường có giá trị xác định nào đó và tăng theo nhiệt độ. Còn điện trở của kim loại siêu dẫn thì bằng không.

doctailieu.com
Tải về
26/08/2018    21:47 PM
26/08/2018    21:47 PM
Back to top