Hướng dẫn giải bài 3 trang 22 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 22 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Cơ thể trùng giày có cấu tạo phức tạp hơn trùng biến hình như thế nào?

Hướng dẫn giải:

+ Cơ thể trùng giày đã có hình dạng xác định (như một chiếc giày).

+ Ngoài sinh sản theo cách phân đôi, trùng giày còn sinh sản theo kiểu tiếp hợp.

+ Tế bào trùng giày đã phân hóa thành nhiều bộ phận , mỗi bộ phận đảm bảo một chức năng riêng (nhân lớn, nhân nhỏ, rãnh miệng chia thành lỗ miệng và hầu, có không bào co bóp ở vị trí cố định, có lỗ thoát để thải bã).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X