Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn giải bài 3 trang 13 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 13 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Trùng roi có màu xanh lục là nhờ đâu?

Hướng dẫn giải:

Màu sắc của các hạt diệp lục.

doctailieu.com
Tải về
04/09/2018    13:00 PM
04/09/2018    13:00 PM
Back to top