Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn giải bài 3 trang 12 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 12 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người?

Hướng dẫn giải:

Động vật có rất nhiều ý nghĩa đối với con người:

 + Mặt tích cực:

   -    Động vật làm phong phú thêm cho thế giới sống.

   -    Động vật cung cấp nguyên liệu phục vụ cho đời sống con người: làm thức ăn, làm trang phục, làm đồ trang trí,…

   -    Động vật được dùng làm công cụ thí nghiệm: dung cho nghiên cứu khoa học thử thuốc.

   -    Động vật hỗ trợ con người trong lao động, giải trí, thể thao, bảo vệ an ninh.

  + Một số mặt tiêu cực:

   -    Động vật là trung gian truyền bệnh cho con người.

   -    Một số động vật gây hại cho các ngành sản xuất.

   -    Một số động vật kí sinh trên cơ thể người, gây bệnh.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 3 trang 12 sgk Sinh học 7 để xem ở dưới đây
Tải về
03/09/2018    15:00 PM
03/09/2018    15:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu