Mục lục bài học
Soạn Sinh 7

Hướng dẫn giải bài 3 trang 12 sgk Sinh học 7

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 12 sách giáo khoa Sinh học lớp 7.

Câu hỏi

Ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người?

Hướng dẫn giải:

Động vật có rất nhiều ý nghĩa đối với con người:

 + Mặt tích cực:

   -    Động vật làm phong phú thêm cho thế giới sống.

   -    Động vật cung cấp nguyên liệu phục vụ cho đời sống con người: làm thức ăn, làm trang phục, làm đồ trang trí,…

   -    Động vật được dùng làm công cụ thí nghiệm: dung cho nghiên cứu khoa học thử thuốc.

   -    Động vật hỗ trợ con người trong lao động, giải trí, thể thao, bảo vệ an ninh.

  + Một số mặt tiêu cực:

   -    Động vật là trung gian truyền bệnh cho con người.

   -    Một số động vật gây hại cho các ngành sản xuất.

   -    Một số động vật kí sinh trên cơ thể người, gây bệnh.

doctailieu.com
Tải về
03/09/2018    15:00 PM
03/09/2018    15:00 PM
Back to top