Giải bài 3 trang 100 sgk Toán lớp 5 tính diện tích hình tròn

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 3 trang 100 sách giáo khoa Toán lớp 5 tập 1 tiết học về diện tích hình tròn

Bài 3: Tìm diện tích một mặt bàn hình tròn có bán kính 45cm

Đáp án

Diện tích mặt bàn đó là:

45 x 45 x 3,14 = 6358,5 (cm²)

6358,5cm²= 63,585 dm²

Đáp số: 63,585dm²

doctailieu.com
Tải về
24/07/2018    11:22 AM
24/07/2018    11:22 AM
Back to top