Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Giải bài 3 tiết luyện tập trang 77 sgk Toán 5

Đáp án bài 3 trang 77 sách giáo khoa toán 5 tiết học luyện tập giải toán về tỉ số phần trăm

Bài 3 Luyện tập : Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Đáp án

Diện tích mảnh đất là:

18 x 15 = 270 (m²)

Diện tích để làm nhà là:

270 x 20 : 100 = 54 (m²)

Đáp số: 54m².

doctailieu.com
Back to top