Đáp án bài 3.1 trang 34 sách bài tập đại số và giải tích lớp 11

Hướng dẫn giải bài 3.1 trang 34 sách bài tập đại số giải tích lớp 11 Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp. Giải các phương trình sau

1. Đề bài

a) cos 2x – sin x – 1 = 0

b) cos x cos 2x = 1 + sin x sin 2x

c) 4 sin x cos x cos 2x = – 1

d) tan x = 3 cot x

2. Đáp án - hướng dẫn giải bài 3.1 trang 34

Đáp án bài 3.1 trang 34 SBT toán đại số và giải tích lớp 11 câu a b
Đáp án bài 3.1 trang 34 SBT toán đại số và giải tích lớp 11 câu c d

Cập nhật ngày 11/09/2018 - Tác giả: Anh Đức
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM