Đáp án bài 29 trang 22 sách giáo khoa Toán lớp 8

Xem cách làm và đáp án bài 29 trang 22 SGK Toán lớp 8 tập 2 phần Phương trình bậc nhất một ẩn

Đề bài

Bạn Sơn giải phương trình  như sau:

(1) ⇔ x² − 5x = 5 ( x − 5 ) 

⇔ x² − 5 x = 5x − 25 

⇔ x² − 10 x + 25 = 0 

⇔ ( x − 5 )² = 0 

⇔ x = 5

Bạn Hà cho rằng Sơn giải sai vì đã nhân hai vế với biểu thức x – 5 có chứa ẩn. Hà giải bằng cách rút gọn vế trái như sau:

(1) ⇔ = 5 ⇔ x = 5 Hãy cho biết ý kiến của em về hai lời giải trên.

Đáp án lời giải

+ Trong cách giải của bạn Sơn có ghi 

(1) x² − 5 x = 5 ( x − 5 ) ⇔ là sai vì x = 5 không là nghiệm của (1) hay ( 1) có ĐKXĐ : x ≠ 5 . 

+ Trong cách giải của Hà có ghi

(1) ⇔ = 5 ⇔ x = 5
 
Sai ở chỗ không tìm ĐKXĐ của phương trình mà lại rút gọn x – 5.

Tóm lại cả hai cách giải đều sai ở chỗ không tìm ĐKXĐ khi giải phương trình chứa ẩn ở mẫu.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 29 trang 22 sách giáo khoa Toán lớp 8 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu