Bài 29 trang 56, 57 sgk TNXH 3

Giải bài 29 trang 56, 57 sách giáo khoa tự nhiên xã hội 3 chỉ ra một số hoạt động thường xảy ra ở bưu điện và lợi ích của các hoạt động phát thanh, truyền hình...

Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc

Câu hỏi trang 56

- Nói về một số hoạt động thường diễn ra ở bưu điện

- Nêu lợi ích của các hoạt động bưu điện trong đời sống.

Bài 29 trang 56, 57 sgk TNXH 3

Trả lời

  • Một số hoạt động ở bưu điện: gửi, nhận thư, hàng hóa, đóng tiền, …
  • Bưu điện có vai trò quan trọng trong đời sống khi là nơi trung chuyển giao nhận hàng hóa, bưu kiện, thư từ liên lạc…

Câu hỏi trang 57

Nêu lợi ích của các hoạt động phát thanh, truyền hình

Trả lời

Đài truyền hình, phát thanh là cơ sở thông tin liên lạc làm nhiệm vụ nhận, chuyển, phát tin tức, thư tín, bưu phẩm giữa các địa phương trong nước và giữa trong nước với nước ngoài.

Giangdh (Tổng hợp)
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ