Bài 27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1

Xuất bản: 21/10/2019 - Cập nhật: 19/11/2019 - Tác giả: Giangdh

Bài 27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 27 trang 88 sách giáo khoa Toán lớp 9 tập 1.

Đáp án bài 27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1 được biên soạn bởi Đọc Tài Liệu nhằm mục đích tham khảo phương pháp làm bài. Tài liệu cũng giúp các bạn ôn tập nội dung kiến thức trong Toán 9 chương 1 phần hình học về một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

Đề bài 27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1

Giải tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\), biết rằng:

a) \(b=10cm;\ \widehat{C}=30^{\circ}\)

b) \(c=10cm;\ \widehat{C}=45^{\circ}\)

c) \(a=20cm;\ \widehat{B}=35^{\circ}\)

d) \(c=21cm;\ b=18cm\)

» Bài tập trước: Bài 26 trang 88 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1

Hướng dẫn cách làm

Giải tam giác vuông là đi tìm tất cả các yếu tố (góc và cạnh) chưa biết của tam giác đó.

+) Sử dụng định lý Pytago: Tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) thì \(BC^2 = AC^2 + AB^2.\)

+) Sử dụng các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông: Tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) thì:

\(b=a.\sin B = a . \cos C;\)                  \(b = c. \tan B = c. \cot C;\)

\(c=a.\sin C = a. \cos B;\)                    \(c=b.\tan C = b.\cot B\).

Đáp án chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

a) (H.a)

Bài 27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1 hình 1

Xét tam giác vuông \(ABC\)\(AC=10cm,\ \widehat{C}=30^o\). Ta cần tính \(AB,\ BC\)\(\widehat{B}\).

+) Ta có: \(\widehat{B} + \widehat{C}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{B}=90^o -30^{\circ}=60^{\circ}.\)

+) Lại có

\(AB = AC. \tan C=10.tan 30^o\)

\(=\dfrac{10\sqrt 3}{3} \approx 5,77(cm).\)

\(AC=BC. \cos C \Rightarrow 10=BC. \cos 30^o\)

\(\Rightarrow BC=\dfrac{10}{\cos 30^o}=\dfrac{20\sqrt 3}{3} \approx 11,55(cm)\).

b) (H.b)

Bài 27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1 hình 2

+) Xét tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\)\(AB=10,\ \widehat{C}=45^o\). Ta cần tính \(AC,\ BC\)\(\widehat{B}\).

+) Ta có: \(\widehat{B}+ \widehat{C}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{B}=90^o - \widehat{C}=90^o-45^{\circ}=45^{\circ}.\)

Do đó tam giác \(ABC\) là tam giác vuông cân tại \(A\) nên \(AB=AC=10(cm).\)

+) Lại có: \(AB=BC. \sin C \Rightarrow 10=BC. sin 45^o\)

\(\Rightarrow BC=\dfrac{10}{\sin 45^o}=10\sqrt 2 \approx 14,14(cm).\)

c) (H.c)

Bài 27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1 hình 3

+) Xét tam giác \(ABC\)\(BC=20cn,\ \widehat{B}=35^o\). Ta cần tính \(AB,\ AC\)\(\widehat{C}\).

+) Ta có: \(\widehat{C}+ \widehat{B}=90^{\circ} \Rightarrow \widehat{C}= 90^o - \widehat{B}=90^o - 35^{\circ}=55^{\circ}.\)

+) Lại có: \(AB=BC\cdot cosB=20\cdot cos35^{\circ}\approx 16,383 (cm)\)

\(AC= BC \cdot sinB=20\cdot sin35^{\circ}\approx 11,472 (cm)\).

d) (H.d)

Bài 27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1 hình 4

Xét tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) có: \(AC=18,\ AB = 21\). Ta cần tính \(BC,\ \widehat{B},\ \widehat{C}\).

Áp dụng định lí Pyta go, ta được: \(BC^2=AC^2+AB^2=18^2 +21^2=765\)

\(\Rightarrow BC = \sqrt{765}=3\sqrt{85} \approx 27,66(cm)\).

Lại có:

\(\tan B=\dfrac{AC}{AB}=\dfrac{18}{21} \approx 0,8571\) \(\Rightarrow \widehat{B}\approx 41^{\circ}.\)

\(\widehat{C }+\widehat{B}=90^o \Rightarrow \widehat{C}= 90^o - 41^o =49^{\circ}.\)

» Bài tiếp theo: Bài 28 trang 89 SGK Toán 9 tập 1

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 27 trang 88 SGK Toán 9 tập 1. Mong rằng những bài hướng dẫn giải Toán 9 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM