Giải bài tập 27 trang 38 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Đại số

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 27 trang 38 SGK Toán 7 tập 2. Đa thức, chương 4 Biểu thức đại số, phần Đại số.

Đề bài

Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1;

P = (1/3)x²y + xy² - xy + (1/2)xy² - 5xy - (1/3)x²y

Phương pháp

Thu gọn đa thức bằng cách thực hiện phép cộng để thu gọn các hạng tử đồng dạng.

Hướng dẫn giải

Ta có: P = (1/3)x²y + xy² - xy + (1/2)xy² - 5xy - (1/3)x²y

P = [(1/3)x²y - (1/3)x²y] + [(1/2)xy² + xy²] + (–xy – 5xy) = (3/2)x²y - 6xy

Thay x = 0,5 và y = 1 vào đa thức (3/2)x²y - 6xy ta được:

(3/2).(0,5)².1 - 6.(0,5).1 = (3/4) - 3 = -9/4

Vậy P có giá trị bằng -9/4 tại x = 0,5 và y = 1

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X