Bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Bài 26 trang 16 sgk Toán 6 tập 2 được giải bởi ĐọcTàiLiệu giúp bạn nắm được cách làm và tham khảo đáp án bài 26 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2.

   Lời giải bài 26 trang 16 sgk Toán 6 tập 2 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh đáp án. Cùng với đó góp phần giúp bạn ôn tập lại các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số để tự tin hoàn thành tốt các bài tập rút gọn phân số khác.

Đề bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Cho đoạn thẳng AB:

Đề bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Hãy vẽ vào vở các đoạn thẳng  CD, EF, GH, IK biết rằng:

\(\displaystyle CD = {3 \over 4}AB;EF = {5 \over 6}AB;GH = {1 \over 2}AB;\)\(\displaystyle IK = {5 \over 4}AB.\)

» Bài tập trước: Bài 25 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 26 trang 16 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Đếm số phần của đoạn thẳng AB, sau đó đưa các phân số về các phân số có mẫu bằng với số phần của đoạn AB.

Từ đó vẽ hình.

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 26 trang 16 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Đoạn AB được chia thành 12 đoạn nhỏ bằng nhau.

Do đó \(\displaystyle CD = {3 \over 4}AB = {9 \over {12}}AB.\)

\(\begin{array}{l} EF = \dfrac{5}{6}AB = \dfrac{{10}}{{12}}AB;\\ GH = \dfrac{1}{2}AB = \dfrac{6}{{12}}AB;\\ IK = \dfrac{5}{4}AB = \dfrac{{15}}{{12}}AB; \end{array}\)

Vậy nếu AB bằng 12 đoạn nhỏ thì CD bằng 9 đoạn nhỏ, EF bằng 10 đoạn nhỏ, GH bằng 6 đoạn nhỏ, IK bằng 15 đoạn nhỏ.

Ta có hình vẽ:

Giải bài 26 trang 16 sgk Toán 6 tập 2

» Bài tập tiếp theo: Bài 27 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 26 trang 16 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top