Bài 25 trang 17 sgk Toán 8

Hướng dẫn giải bài 25 trang 17 sách giáo khoa Toán lớp 8 tập 2 : Giải các phương trình bậc nhất một ẩn.

Đề bài:

Giải các phương trình:

a) 2x³ + 6x² = x² + 3x; 

b) (3x − 1)(x² + 2) = (3x − 1)(7x − 10)

Đáp án giải bài tập 25 trang 17 sgk Toán lớp 8

a) 2x³ + 6x² = x² + 3x

⇔ 2x²(x + 3) = x(x + 3) 

⇔ 2x²(x + 3) − x(x + 3) = 0

b) (3x − 1)(x² + 2) = (3x − 1)(7x − 10) 

⇔ (3x − 1)(x² + 2) − (3x − 1)(7x − 10) = 0 

⇔ (3x − 1)(x² − 7x + 12) = 0 

⇔ (3x − 1)(x² − 3x − 4x + 12) = 0 

⇔ (3x − 1) [(x² − 3x) − (4x − 12)] = 0 

⇔ (3x − 1) [x (x − 3) − 4 (x − 3)] = 0 

⇔ (3x − 1)(x − 3)(x − 4) = 0

--------------------------------------------------------------------

» Xem thêm đáp án khác:

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 25 trang 17 sgk Toán 8 để xem ở dưới đây
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu