Giải bài tập 25 trang 67 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 25 trang 67 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Biết rằng: Trong một tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh bằng một nửa cạnh huyền. Hãy giải bài toán sau:

Cho tam giác vuông ABC có hai cạnh góc vuông AB = 3cm, AC = 4cm. Tính cách từ đỉnh A tới trọng tâm G của tam giác ABC.

Phương pháp

Áp dụng tính chất đường trung tuyến của tam giác và nhận xét trong một tam giác vuông, đường trung tuyến ứng với cạnh bằng một nửa cạnh huyền.

Hướng dẫn giải

Giải bài tập 25 trang 67 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Áp dụng định lí Pitago cho ∆ABC vuông tại A ta có:

BC² = AB² + AC² = 3² + 4² = 25

⇒ BC = 5cm

Gọi M là trung điểm của BC ⇒ AM là trung tuyến ứng với cạnh huyền, do đó AM = (1/2)BC.

Vì G là trọng tâm của ∆ ABC nên AG = (2/3).(1/2).BC

=> AG = (1/3).BC = (1/3).5 = 1,7 (cm)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X