Bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Bài 24 trang 16 sgk Toán 6 tập 2 được hướng dẫn chi tiết giúp bạn giải bài 24 trang 16 sách giáo khoa Toán lớp 6 tập 2 đúng và ôn tập các kiến thức đã học.

   Bạn tìm tài liệu hướng dẫn giải bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2? không cần tìm nữa...

Những nội dung dưới đây không chỉ giúp bạn biết được cách làm, tham khảo đáp án... mà còn hỗ trợ bạn ôn tập để nắm vững các kiến thức toán 6 chương 3 phần đại số đã được học trên lớp

Xem chi tiết...

Đề bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Tìm các số nguyên x và y, biết:

\(\displaystyle {3 \over x} = {y \over {35}} = {{ - 36} \over {84}}\)

» Bài tập trước: Bài 23 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

Giải bài 24 trang 16 sgk Toán 6 tập 2

Hướng dẫn cách làm

Ta có \(\dfrac{a}{b}=\dfrac{c}{d}\) khi \(a.d=b.c\)

Bài giải chi tiết

Dưới đây là các cách giải bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2 để các bạn tham khảo và so sánh bài làm của mình:

Ta có: \(\dfrac{3}{x} = \dfrac{y}{{35}} = \dfrac{{ - 36}}{{84}}\)

mà \(\dfrac{{ - 36}}{{84}} = \dfrac{{ - 36:12}}{{84:12}} =  - \dfrac{3}{7}\)

Do đó 

+) \(\dfrac{3}{x} = \dfrac{{ - 3}}{7}\), suy ra \(x.\left( { - 3} \right) = 3.7\) hay \(x = 21:\left( { - 3} \right) =  - 7\)

+) \(\dfrac{y}{{35}} = \dfrac{{ - 3}}{7}\), suy ra \(7y = 35.\left( { - 3} \right)\) hay \(y =  - 105:7 =  - 15\)

Đáp số: \(x =  - 7;y =  - 15\) 

» Bài tập tiếp theo: Bài 24 trang 16 SGK Toán 6 tập 2

   Nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm và đáp án bài 24 trang 16 sgk toán 8 tập 2. Mong rằng những bài hướng dẫn giải toán 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top