Giải bài tập 24 trang 66 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 24 trang 66 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Cho hình bên. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a)  MG = … MR ; GR = … MR ; GR = … MG

b)  NS = ... NG; NS = …GS; NG = ... GS

Giải bài tập 24 trang 66 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Phương pháp

Áp dụng tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

Hướng dẫn giải

Từ hình vẽ ta thấy: S, R là hai trung điểm của hai đoạn thẳng trong tam giác nên NS và MR là hai đường trung tuyến.

G là giao của hai đường trung tuyến nên G là trọng tâm của ΔMNS, do đó ta có thể điền:

Giải bài tập 24 trang 66 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Thanh Long (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X