Giải bài tập 24 trang 66 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 24 trang 66 SGK Toán 7 tập 2. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác, phần Hình học.

Đề bài

Cho hình bên. Hãy điền số thích hợp vào chỗ trống trong các đẳng thức sau:

a)  MG = … MR ; GR = … MR ; GR = … MG

b)  NS = ... NG; NS = …GS; NG = ... GS

Giải bài tập 24 trang 66 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

Phương pháp

Áp dụng tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.

Hướng dẫn giải

Từ hình vẽ ta thấy: S, R là hai trung điểm của hai đoạn thẳng trong tam giác nên NS và MR là hai đường trung tuyến.

G là giao của hai đường trung tuyến nên G là trọng tâm của ΔMNS, do đó ta có thể điền:

Giải bài tập 24 trang 66 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập 24 trang 66 sách giáo khoa Toán 7 tập 2 - Hình học để xem ở dưới đây
Tải về
12/08/2018    17:00 PM
12/08/2018    17:00 PM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu