Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 9

Bài 23 trang 152 SGK Vật lí 9

Hướng dẫn đáp án giải bài 23 trang 152 sách giáo khoa Vật lí lớp 9 : Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm ...

Đề bài:

Vật kính của một máy ảnh là một thấu kính hội tụ có tiêu cự 8cm. Máy ảnh được hướng để chụp ảnh một vật cao 40cm, đặt cách máy 1,2m.

a. Hãy dựng ảnh của vật trên màn hứng ảnh (không cần đúng tỉ lệ)

b. Dựa vào hình vẽ để tính độ cao của ảnh trên màn hứng ảnh.

Hướng dẫn giải

Sử dụng hai trong ba tia sáng đặc biệt để vẽ ảnh.

Đường truyền của ba tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ:

  • Tia tới đến quang tâm thì tia ló tiếp tục truyền thẳng theo phương của tia tới.
  • Tia tới song song với trục chính thì tia ló qua tiêu điểm.
  • Tia tới qua tiêu điểm thì tia ló song song với trục chính.

Đáp án bài 23 trang 152 sgk Vật lí lớp 9

a) Ảnh của vật trên màn hứng ảnh.

Đáp án bài 23 trang 152 sgk vật lý lớp 9

b) OF = OF’ = 8cm; AB = 40cm; OA = 1,2m = 120cm.

Đáp án bài 23 trang 152 sgk vật lý lớp 9 phần 1
Tham khảo đáp án bài tiếp theo: Giải Lí 9 bài 24 trang 152 SGK

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Bài 23 trang 152 SGK Vật lí 9 để xem ở dưới đây
Tải về
14/08/2018    04:29 AM
14/08/2018    04:29 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu